PROBOLUS

Üniversitelerle işbirliğiyle geliştirilmiş ve saha araştırmaları
yapılmış olan Probolus, ruminantlar (geviş getiren hayvanlar) için
3 vitamin + 12 mineral kombinasyonlu diyetetik özel besleme
amaçlı “Bolus” olarak adlandırılan “Mide Topu” dur.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için hayati önem taşıyan
vitamin ve iz elementler açısından; 4 ay boyunca günlük
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilmiş olup, hayvanların et,
süt ve döl verim performanslarının optimum düzeyde
gerçekleşmesini sağlar.
Besideki ve otlayan hayvanlarda düzgün beslenme ve dolayısıyla
immün (bağışıklık) sisteminin kuvvetlendirilmesiyle hastalıklara
karşı direnç oluşur.
Rumende uzun süreli salınım, yavaşça çözünme yöntemi
dolayısıyla hayvan başına verim maliyeti en ekonomik ve en
pratik uygulama yöntemidir.

FAYDALARI

Et, süt ve döl verimini ve gebe kalma oranını artırır.
Hayvanların iskelet, kemik ve kas gelişimini destekleyip
hayvanların dış görünüşlerini olumlu yönde etkilerken genel duruma katkı sağlar.
Doğum aralıklarını kısaltıp sağlıklı gebelikle doğumu
kolaylaştırırken, yavru atma ve ineklerde doğum sonrası eş
atmama riski azalır.
Yetişkin ve yavrularda bağışıklık sistemini destekleyerek
enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.
Süt sığırlarında mastit problemleri daha az gözlemlenir.
Metabolizma rahatsızlıklarını azaltır
Deri, tüy, ayak ve tırnak problemlerinin önlenmesine yardımcı olur

Kuzular için fiyat alabilir miyiz

Son Girilen Cevaplar